Άρθρο Εφη Κουτσοβασίλη Ασφαλιστικό Marketing

Διαδικτυακές Απειλές

Οι ηλεκτρονικοί και οι διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν μια πραγματικότητα στον κόσμο των πληροφοριακών συστημάτων. Κάθε εταιρεία που ασχολείται με ηλεκτρονικά δεδομένα ανεξάρτητα από το αν αυτά βρίσκονται σε υπολογιστές servers ή το διαδίκτυο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοιες περιπτώσεις.

Η Ευρωπαϊκη Ένωση έχει αποφασίσει να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει τις επιπτώσεις σε κρίσιμες υποδομές και τις παρεμβάσεις, εφαρμόζοντας το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων GDPR

Διαβάστε το άρθρο